ปรัชญาของ casino

ปรัชญาหมายถึงความรู้อันประเสริฐ หมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่าง อย่างลึกซึ้งรู้ถึงความจริงของสิ่งนั้นๆ

ซึ่งปรัชญามีการศึกษาอยู่ 2 รูปแบบด้วยกันคือ

1.เรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติ

2 เรื่องเกี่ยวกับสังคม

ซึ่งปรัชญาของ casino ก็จะอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับสังคม เป้าหมายของการศึกษาปรัชญาของคาสิโนก็เพื่อที่เราจะได้มีความรู้และความจริงเกี่ยวกับคาสิโนในทุกๆด้าน ทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนั่นหมายรวมถึงผลดีและผลกระทบของคาสิโนที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม

ปรัชญาสำหรับ casino นั่นมีทั้งข้อดีแลข้อเสียที่เราได้รับรู้กัน นั่นคือการศึกษาปรัชญาของคาสิโนที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมแล้ว การนำปรัชญาที่ได้ศึกษานั้นไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบและการจัดการคาสิโนที่มีอยู่ในปัจจุบัน

คาสิโนที่ได้รับการก่อตั้งขึ้นอย่างถูกกฎหมายถือเป็นการเปิดรับของสังคม เป็นการยอมรับว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมาย ทำให้รัฐบาลมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีจากคาสิโนซึ่งรายได้ที่ได้รับจากคาสิโนนี้มีค่ามาก แต่ก็ต้องมีการจัดการกับปัญหาที่จะตามมาด้วย อย่างปัญหาอาชญากรรม การจี้ ปล้น ปัญหาคนติดการพนัน ซึ่งคาสิโนก็ควรมีการจัดการอย่างซื่อสัตย์และปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด

เพื่อเป็นการลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในสังคม
คาสิโนคือการแลกเปลี่ยนระหว่างคาสิโนกับนักพนันที่เข้าไปเล่นในคาสิโน การรู้จักพอเพียง การวางแผนและการป้องกันตัวเองจากความเสี่ยง เมื่อเข้ามาเล่นในคาสิโนแล้ว คุณจะพบกับปัญหามากมายด้วยความอยากได้ใคร่มีของมนุษย์ทุกคน การแก่งแยกเพื่อที่จะมาซึ่งชัยชนะในเกมส์พนัน เมื่อเข้ามาเล่นในคาสิโนก็มีแต่ความอยากได้ ต้องเล่นได้ ความไม่รู้จักพอ เมื่อเล่นไม่ได้ดังที่หวังไว้ก็หงุดหงิด เสียใจ เมื่อเงินหมดแต่มีความต้องการที่เล่นต่อด้วยเหตุผลน่านับ ด็ต้องหันไปหยิบยืมเงินคนอื่นหรือกู้ยืมคนอื่นมาเพื่อนำมาเล่นพนัน นี่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมา ดังนั้นสำหรับนักพนันที่เข้ามาเล่นพนันในคาสิโนควรมีนำหลักปรัชญามาใช้ในการเล่นอย่างจริงจัง เพื่อที่ตนเองจะไม่ต้องเป็นภาระให้กับสังคมและประเทศด้วย

หลักปรัชญาที่เราควรนำมาใช้ก็คือ

  • การวางแผน ในการเล่นในคาสิโนเราควรมีแผนในการเล่นพนันด้วย การวางแผนวางเงินเดิมพัน การวางแผนและมองระยะยาวด้วยว่าเราจะลงเล่นอย่างไร จึงจะได้เงิน
  • การรู้จักพอ นักพนันส่วนมากจะไม่ค่อยมีคำนี้เท่าใดนัก เพราะเมื่อได้เล่นได้แล้วก็จะอยากได้อีก ไม่รู้จักพอ ความพอดีความพอเพียงที่เป็นปรัชญาให้เรารู้จักพอใจกับสิ่งที่เราได้
  • การสร้างเกราะป้องกันตนเอง การพนันนั้นมีความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนอยู่ในตัวทุกอย่าง การพนันในคาสิโนก็เหมือนกัน เราต้องรู้จักป้องกันหรือรู้จักที่จะหาทางรับกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นอยู่ในเกมสการพนันที่เราเล่นอยู่นั้น ว่าถ้ามีความเสี่ยงแบบนี้เราควรลงเงินมากหรือไม่ควรลงเงิน เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสียถึงแม้ว่าจะไม่ได้เงินเพิ่มขึ้น

หลักปรัชญาที่สามนี้จะเชื่อมโยงต่อกัน การที่เราจะนำหลักทั้งสามมาใช้กับคาสิโนได้นั้น เราต้องมีความรู้และความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้ง เพราะถ้าเราไม่ซื่อสัตย์กับตนเองแล้ว สิ่งที่เรากระทำก็ย่อมไม่ใช่ความจริงด้วยเช่นกัน
ถึงแม้ว่าทางจริยธรรมและศีลธรรมมองว่าการเล่นพนันในคาสิโนเป็นสิ่งที่ผิด ไม่ถูกต้องเล่นแล้วทำให้ชีวิตและสังคมเสื่อมทรามลง แต่ถ้าเรารู้จักนำปรัชญาที่มีอยู่เข้ามาใช้ในการเล่นพนันคาสิโนแล้ว จะมีประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะคาสิโนเป็นแหล่งที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับระบบของเศรษฐกิจ ทำให้มีการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ

แต่ว่าการเจริญที่ผิดแบบแผนหรือเร็วเกินไปก็จะมีผลเสียต่อสภาพแวดล้อม ความเลื่อมล้ำทางสังคม แต่ถ้าเศรษฐกิจเติบโตอย่างช้าก็จะทำให้คนมีรายได้น้อยเพิ่มขึ้น เป็นภาระกับสังคม ดังนั้นการพัฒนาของคาสิโนก็ต้องอยู่ในภาวะที่เหมาะสมกับระบบของเศรษฐกิจของประเทศด้วย เพื่อเพิ่มช่องทางหาเงินให้กับคนหลายคนที่อยู่ในสังคม ด้วยการเข้ามาเล่นพนันกับคาสิโนออนไลน์ การเล่นเพื่อนำเงินเข้ามาในประเทศเป็นการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น และช่วยให้เศรษฐกิจมีการเติบโตที่เหมาะสม…